Kurs certyfikacyjny Podstawy Self-Reg

Szkolenie certyfikacyjne Podstawy Self-Reg

jest polskojęzycznym odpowiednikiem szkolenia Foundations (https://self-reg.ca/learn/online-courses-with-dr-shanker/level-1-certification-self-reg-foundations/). Jego tematem są szeroko pojęte podstawy tego podejścia, w tym jego korzenie naukowe (głównie z dziedziny neuronauki i psychologii rozwojowej).

Składa się z czterech kursów online przygotowanych przez prof. Stuarta Shankera i Susan Hopkins, dostępnych na platformie elektronicznej MEHRIT Centre.

Szkolenie trwa niecałe 8 miesięcy (można je przerwać i dokończyć w późniejszej edycji – por. informacje poniżej) i kończy się uzyskaniem certyfikatu „eksperta Self-Reg” (Self-Reg Champion). W Polsce taki certyfikat mają obecnie Natalia Fedan i Agnieszka Stążka-Gawrysiak, wkrótce otrzyma go także Jagoda Sikora. Zależy nam na rozprzestrzenianiu wiedzy o Self-Reg w Polsce przez odpowiednio wykwalifikowane osoby, zachęcamy więc do udziału w tym szkoleniu osoby zainteresowane zgłębieniem tej metody i ewentualnie nauczaniem innych.

Praktyczne informacje o szkoleniu Podstawy Self-Reg:

  • Cztery kursy składające się na szkolenie (część 1, 2, 3 i 4) należy ukończyć we właściwej kolejności, ale niekoniecznie „jednym ciągiem”. Jeśli w pewnym momencie szkolenie staje się zbyt wymagające, można ukończyć jedną część, a następną dopiero po pewnym czasie, w jednej z kolejnych edycji.
  • Każdy z czterech kursów trwa nieco ponad sześć tygodni i składa się z sześciu modułów. Każdy z nich zostaje uruchomiony na początku danego tygodnia i uczestnicy mają tydzień na zrealizowanie wszystkich zadań (z pewną dozą elastyczności). Szacowany nakład pracy to 4-6 godzin tygodniowo.
  • Każdy moduł składa się z filmów z wykładem prof. Shankera, tekstów do przeczytania i trzech zadań pisemnych – refleksji na temat filmów i tekstów.
  • Niezwykle ważną częścią szkolenia jest udział w dyskusjach z innymi uczestnikami. Warunkiem zaliczenia każdego modułu, oprócz odpowiedzi na pytania do dyskusji, jest czytanie odpowiedzi innych uczestników i ustosunkowanie się do nich. Dyskusja jest moderowana przez osobę posiadającą certyfikat MEHRIT Centre. Dla polskich uczestników, nienawykłych do nauki w grupie, może to się wydać nieco trudne, jednak efekt w postaci przyrostu wiedzy jest ogromny.

opracowanie informacji: Agnieszka Stążka-Gawrysiak