Kursy certyfikacyjne

Naszym celem jest między innymi spolszczenie kursów certyfikacyjnych stworzonych przez ośrodek autora podejścia, Stuarta Shankera, i oferowanie ich w Polsce, we współpracy i pod superwizją the Mehrit Centre – będą to całkowicie polskie wersje kursów, odpowiadające potrzebom polskiego rynku – oczywiście będą one konsultowane z the Mehrit Centre. W celu zwiększenia przejrzystości, zostaną także dopracowane uprawnienia, jakie każdy z nich nadaje. 

Celem polskiego przedstawicielstwa the Mehrit Centre jest także zapewnienie obecnym i przyszłym trenerom wsparcia, współpracy, superwizji, pozyskiwania zleceń oraz różnie rozumianej współpracy, również po to, by przekazywane treści były spójne. Obecnie trwają rozmowy z the Mehrit Centre dotyczące sposobu funkcjonowania licencji i podlicencji. 

Pierwsze polskie kursy planowane są na jesień 2020 r. Będą to kursy online, możliwe jest też wprowadzenie do kursów spotkań na żywo, o ile będzie zainteresowanie; a także wersje całkowicie stacjonarnie. Planowana cena jest porównywalna do kanadyjskich cen (5000 zł za kurs podstawowy, 6500 zł za kurs zaawansowany), a czas trwania to prawdopodobnie około 8 miesięcy na poziom podstawowy i kolejne 8 miesięcy na zaawansowany, jednak pod wpływem informacji o potrzebach uczestników to też może ulec zmianie.

Jeśli chcesz mieć wpływ na ostateczny kształt polskich wersji kursów certyfikacyjnych, wypełnij ankietę. 

Kursy certyfikacyjne w Polsce

Obecnie kursy certyfikacyjne to: Foundations lub Early Childhood Development (I stopień, uprawnia do wykorzystywania Self-Reg w pracy absolwenta) i Facilitator (II stopień, uprawnia, po uzyskaniu licencji the Mehrit Centre, a w przyszłości po uzyskaniu sublicencji/podpisaniu umowy z Fundacją Self-Reg Poland). Są to kursy online, jednak rozważamy także bardziej stacjonarną wersję.  Polskie wersje kursów planowane są na jesień 2020r., jednak ze względów technicznych i związanych z prawami autorskimi w chwili obecnej jedyną instytucją zarządzającą kursami certyfikacyjnymi oraz udzielaniem licencji na szkolenie w zakresie Self-Reg jest the Mehrit Centre. Informacje o kursach certyfikacyjnych Foundations, Early Childhood Development oraz Facilitator w języku angielskim (na ten moment jedyna dostępna opcja) możesz znaleźć na stronie https://self-reg.ca/learn/

Jeśli jesteś zainteresowany/a kursami certyfikacyjnymi, uprawniającymi do szkolenia innych w zakresie Self-Reg, zapisz się na listę oczekujących tutaj. Kursy w wersji polskiej planowane są na rok 2020, jednak dużo w tej mierze zależy od the Mehrit Centre. 

 

Trenerzy II stopnia w Polsce

W Polsce certyfikat II stopnia (Facilitator) uprawniający do prowadzenia szkoleń w zakresie Self-Reg mają na ten moment 3 osoby: Agnieszka Stążka-Gawrysiak, Natalia Fedan, Jagoda Sikora, Agnieszka Piskozub-Piwosz. Poza granicami kraju polskojęzyczne Facylitatorki to: Joanna Kossman i Marta Lenarczyk.

Pozostali trenerzy ukończyli kursy I stopnia i pozostają w procesie certyfikacji. Wkrótce pojawi się pełna lista trenerów oraz oferowanych przez nich szkoleń, konsultacji, kursów.