Metodę samoregulacji (Self-Reg) można wykorzystywać w pracy psychologa zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi.

Metoda ta, stosowana zarówno przez terapeutę, jak i rodziców, wspomaga terapię takich zaburzeń i problemów jak:

  • ADHD
  • zaburzenia opozycyjno-buntownicze
  • zaburzenia ze spektrum autyzmu
  • depresja
  • zaburzenia lękowe (w tym zaburzenie obsesyjno-kompulsywne)
  • zaburzenia jedzenia i problemy z wagą
  • tendencja do zachowań ryzykownych, samookaleczanie

Obecnie możliwy jest kurs certyfikacyjny w języku angielskim prowadzony online przez Mehrit Centre (zobacz tutaj)

Planowane są również kursy w języku polskim, także online, z możliwością odbywania zajęć częściowo stacjonarnie-warsztatowo w Gdańsku i Lublinie pod moim kierownictwem, a także kursy online dla psychologów chcących poszerzyć swoją wiedzę, ale nie potrzebujących certyfikatu.

Jeśli jesteś zainteresowany kursem dla psychologów i chcesz na bieżąco otrzymywać wiadomości na ten temat, skontaktuj się ze mną: