Jeśli chcesz zorganizować w swojej okolicy warsztaty Self-Reg dla rodziców, nauczycieli lub psychologów, skontaktuj się z nami za pomocą formularza. Napisz w kilku zdaniach, ile osób chętnych, w jakim wieku mają lub uczą dzieci i w jakim mieście. Skontaktujemy się z Tobą w ciągu kilku dni.

Właścicielem strony www.self-reg.pl jest Natalia Fedan prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mindcare Natalia Fedan wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Mindcare Natalia Fedan ul. Damroki 38/10, 80-177 Gdańsk NIP 712-24-04-506, adres poczty elektronicznej: sklep@self-reg.pl.